Middagsymposium


31 oktober 2019


Bildung.city | Amsterdam

Programma

13.00 – Inloop

13.30 – 13.45 Toelichting op programma en de te behalen resultaten
Harry Woldendorp, auteur start-up professional, partner PlatformVmZ

13.45 – 14.00 “Hoe word ik een succesvol ondernemer in de zorg?”
Karel Hoenderdos, voorzitter bestuur Coöperatie De Zorgprofessional
motivatie
wet- en regelgeving
tariefmodel

14.00 – 14.15 “Hoe positioneer ik me op de markt?”
Thomas Woldendorp: auteur start-up professional, projectmanager PlatformVmZ
opstellen businessplan
benaderen omgeving
versterken eigen positie

14.15 – 14.30 “Inzicht in eigen mogelijkheden”
Chris Boven: zelfstandig coach, mede eigenaar Up2Flow (gericht op bevorderen werkplezier)
scannen talenten (natuurlijke kracht versus aangeleerd)
inzicht in drijfveren
functioneel en disfunctioneel gedrag

14.30 – 14.45 “Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt”
Harry Woldendorp, auteur start-up professional, partner PlatformVmZ
effecten van digitalisering
vast versus flex
nieuwe organisatievormen

14.45 – 15.15 Pauze

15.15 – 16.00 Interactie in vier subgroepen, elk met een van de vier sprekers
In beeld brengen consequenties van de vier inleidingen
Vertaling naar ondernemerschap
Vertaling naar randvoorwaarden

16.00 – 16.30 Plenaire terugkoppeling vier sessies

16.30 – 16.45 Reflectie op resultaten

16.45 Netwerkborrel