Middagsymposium


31 oktober 2019


Bildung.city | Amsterdam

Werkbijeenkomst De start-up professional

Zelfstandig ondernemerschap wordt voor professionals steeds aantrekkelijker. Zowel als start op de arbeidsmarkt als overstap vanuit loondienst. De kernvraag is: “Hoe doe ik dat?” Om die vraag te beantwoorden krijgen deelnemers tijdens deze bijeenkomst praktische tools aangereikt.
De start-up professional biedt namelijk een methode om een loopbaan neer te zetten als ondernemer. Essentieel is inzicht in de eigen vaardigheden en drijfveren en de mate waarin iemand over ondernemersvaardigheden beschikt. Ook de manieren waarop dat inzicht kan worden verkregen komt tijdens de bijeenkomst aan de orde.
 

Iedereen is ondernemer

Volgens Reid Hofmann, de oprichter van LinkedIn, zijn alle mensen ondernemers. Niet omdat ze een bedrijf willen beginnen, maar omdat zij iets tot stand willen brengen. Dat is de essentie van ondernemen. Om in de huidige tijd professioneel succesvol te zijn is het belangrijk dezelfde ondernemingsstrategie te hanteren als een start-up.
 

Trends

De volgende trends spelen daarbij een rol:
Je kunt je niet specialiseren in één vak, omdat dat vak tijdens je loopbaan simpelweg zal verdwijnen. Je moet openstaan voor nieuwe vakgebieden.
Je moet actief zijn in verschillende netwerken en daaraan waarde kunnen toevoegen.
Zingevend werk zal centraal komen te staan in je professionele omgeving.
 

Persoonlijkheid

Vervolgens is het belangrijk om wendbaar te zijn. In een steeds veranderende werkomgeving zullen vaardigheden telkens getoetst worden op bruikbaarheid. Vanuit wendbaarheid kan iemand het beste zijn eigen regie pakken. Persoonlijkheid en wat iemand te bieden heeft staat centraal. Een belangrijkste loopbaantip is dan ook om dicht bij jezelf te blijven.
 

Thema’s

Ondernemerschap
Samenwerken
Netwerken
Balans tussen autonomie en zelfinzicht
 

Ondernemerschap

Ondernemerschap moet echter wel bij iemand passen. Pas dan leidt het tot een hogere tevredenheid over het werk. De belangrijkste motivatie om te ondernemen is zelfstandigheid: je eigen dag kunnen indelen, je eigen werk doen en werken voor je eigen geld. Kunnen samenwerken en netwerken zijn vanaf de start van de loopbaan essentieel. Wees dus vanaf de start bewust waar je goed en minder goed in bent.
 

Wie of wat je bent

Je bepaalt zelf hoe je je op de arbeidsmarkt onderscheidt van anderen. Daarvoor is een goede balans nodig tussen authenticiteit en lid zijn van een community. Zo creëer je, deels samen met anderen, je eigen werkomgeving. Daarbij is het van belang zicht te hebben op wie je bent, omdat wat je bent voortdurend verandert.

Bij deelname inbegrepen


De start-up professional
Ondernemen als loopbaanstrategie​

Harry Woldendorp
Thomas Woldendorp
t.w.v. €22,50

 

Lees meer »

 

DOEL

Het doel van deze werkbijeenkomst is u praktische handvatten te geven om als zelfstandige te starten. Zo krijgt u bijvoorbeeld tips om uw energiebronnen en drijfveren in kaart te brengen. Aan de hand daarvan wordt duidelijk welke rollen u goed passen. Samen bekijken we welke loopbaanstrategie daar het beste bij past en welke stappen kunt u het beste zetten. U gaat naar huis met een concreet overzicht van wat u nodig hebt om als ondernemer te starten en welke instrumenten u daarbij nodig hebt. Kiest u voor ondernemerschap in de zorg, dan wordt een begeleidingstraject in gang gezet.
 

AANPAK

Dat plan van aanpak realiseren we samen tijdens deze bijeenkomst. Deze bestaat uit vier korte presentaties en een interactief programma waarin de eigen uitdagingen centraal staan. De casuïstiek die we behandelen komt vooral uit de gezondheidszorg. De reden is dat van de 1,3 miljoen zorgprofessionals ongeveer 10% als zzp’er werkt. Inbreng vanuit andere domeinen wordt zeer gewaardeerd.
 

DOELGROEP

Bovenstaande thema’s gaan wij vanuit een gezamenlijk perspectief uitdiepen met mensen die als zelfstandig ondernemer aan de slag willen. Dit kunnen bijvoorbeeld starters zijn die aan het begin van hun carrière staan of ervaren professionals die vanuit loondienst de overstap willen maken. Ook professionals die mensen hierin begeleiden, zoals jobcoaches en trajectbegeleiders, zijn uiteraard meer dan welkom.